SJ ånglok

SJ Littera Mb

SJ Littera Mb
646 … 803

(Tillbaka till listan)

För malmtågstrafiken Gällivare - Luleå anskaffades 1901-03 ett lok av samma typ som Ma-loket, men med mindre ångpanna, vilket reducerede axeltrycket till 14 ton. Av de fjorton loken typ Mb var Mb 651 försedd med speciell eldstad för torveldning och Mb 764 utfört som tvillinglok. Loken Mb 800-803 var vid leveransen märkta "Gellivare Malmfält". År 1909 ombyggdes tvillingloket Mb 764 med ny ångpanna typ B till överhettarlok och år 1910 fick Mb 651 inlagt ångpanna typ Ma (och omlittrerades till Ma). Efter avslutad elektrifiering av Malmbanan år 1922 blev loken överflödiga. Mb 763 och 803 ombyggdes 1920 till tvillinglok med överhettare och fick tillsammans med Mb 764 nytt littera Mc. Övriga lok slopades 1926-32.


Längd:
17,3 m.
Tjänstevikt:
66,6 ton
Mat. vikt:
60,1 ton
Tendervikt:
14,3 ton
Ångtryck:
12 atm
Drivhjuls Ø:
1,3 m.
Kol:
6 ton
Vatten:
18,4 m³
Hastighet:
45 km/h
Antal:
14 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ Mb 646Mb 646
Motala1901Slopat 1931. Sålt 1931 til skrot til Fagersta Bruk. Skrotat 1932.
SJ Mb 647Mb 647Motala1901Sålt 1926 til skrot til E. A. Olsson, Luleå.
SJ Mb 648Mb 648Motala1901Sålt 1932 till skrot till C. O. Klings Metallaffär, Arboga/Nyköping.
SJ Mb 649Mb 649Motala1902Slopat 1931. Skrotat 1931 i Örebro.
SJ Mb 650Mb 650Motala1902Slopat 1926. Sålt 1927 till skrot till Olof Wiridén, Karlstad.
SJ Mb 651Mb 651
Motala1902Ombyggt 1910 till SJ Ma 651.
SJ Mb 761Mb 761Falun1903Sålt 1932 till skrot till Bröderna Edstrand AB, Malmö.
SJ Mb 762Mb 762Falun1903Slopat 1928. Skrotat 1929 i Örebro.
SJ Mb 763Mb 763Falun1903Ombyggt 1920 i Falun till SJ Mc 763.
SJ Mb 764Mb 764Falun1903Omlittererades 1920 av Nohab till SJ Mc 764.
SJ Mb 800Mb 800
Atlas1901Sålt 1931 till skrot till Fagersta Bruk.
SJ Mb 801Mb 801Atlas1901Slopat 1926. Sålt 1927 till skrot till C. O. Klings Metallaffär, Arboga/Nyköping.
SJ Mb 802Mb 802Atlas1901Sålt 1932 til skrot til Bröderna Edstrand AB, Malmö.
SJ Mb 803Mb 803Atlas1901Ombyggt 1920 i Falun till SJ Mc 803.

Jag vill lägga till följande på denna sida: