SJ ånglok

SJ Littera L25

SJ Littera L25
1719 - 1724

(Tillbaka till listan)

Från Sharp Steward i Manchester levererades år 1900 sex Mogullok för godståg med invändiga cylindrar och 1410 mm. drivhjul till Stockholm - Westerås - Bergslagens Järnväg. De moderniserades under första värdskriget med överhettare och kolvslider. Lok 48-49 var 1935-42 ombyggda till tanklok littera S med axelföljd 1C2T men återombyggdes till tenderlok med f.d. SJ C-tendrar. Samtliga sex lok, SWB 45-50, övertogs av SJ år 1945 som littera L25 och skrotning skedde 1955-66.


Längd:
14,91 m.
Tjänstevikt:
41,7 ton
Mat. vikt:
38 ton
Tendervikt:
12 ton
Ångtryck:
12 atm
Drivhjuls Ø:
1,41 m.
Kol:
4,6 ton
Vatten:
9,5 m³
Hastighet:
70 km/h
Antal:
6 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ L25 1719L25 1719Sharp19001945 från SWB L3 45. Slopat 1964. Skrotat 1965 i Vislanda.
SJ L25 1720L25 1720Sharp19001945 från SWB L3 46. Slopat 1956. Skrotat 1956 i Vislanda.
SJ L25 1721L25 1721
Sharp19001945 från SWB L3 47. Slopat 1956. Skrotat 1956 i Vislanda.
SJ L25 1722L25 1722Sharp19001945 från SWB L3 48. Slopat 1954. Skrotat 1955 i Vislanda.
SJ L25 1723L25 1723Sharp19001945 från SWB L3 49. Slopat 1955. Skrotat 1955 i Vislanda.
SJ L25 1724L25 1724Sharp19001945 från SWB L3 50. Slopat 1966. Skrotat 1966 i Vislanda.

Jag vill lägga till följande på denna sida: