SJ ånglok

SJ Littera K21

SJ Littera K21
1684 - 1686

(Tillbaka till listan)

Enköping - Heby - Runhällens Järnväg hade tre sexkopplade tendermaskiner, EHRJ 1-3, som tillverkats av Nydqvist & Holm i Trollhättan år 1904 och 1905. Sedan SWB övertagit banan och loken, ommärktes de till SWB K 61-63 och 1927-28 ombyggdes de till överhettning. År 1945 övertagne som SJ littera K21, littera förändrades 1947 till KA8 och avställning skedde 1951-53. De skrotades först 1964.


Längd:
13,65 m.
Tjänstevikt:
31 ton
Mat. vikt:
28,1 ton
Tendervikt:
10 ton
Ångtryck:
12 atm
Drivhjuls Ø:
1,38 m.
Kol:
2,5 ton
Vatten:
7,1 m³
Hastighet:
60 km/h
Antal:
3 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ K21 1684K21 1684
Nohab19041945 från SWB K 61. Omlittererades 1947 till SJ KA8 1684.
SJ K21 1685K21 1685Nohab19051945 från SWB K 62. Omlittererades 1947 till SJ KA8 1685.
SJ K21 1686K21 1686Nohab19051945 från SWB K 63. Omlittererades 1947 till SJ KA8 1686.

Jag vill lägga till följande på denna sida: