Jernbaneslusker av Joar Tranøy


Jernbaneslusker

Jernbaneslusker

Av: Joar Tranøy
Utgiven: 2020
Förlag: Kolofon
Antal sidor: 196
Bandtyp: Inbunden
ISBN: 9788230020364

Boka framhever stemmene til sliterne - jernbanesluskene som tok harde tak under jernbanebyggingen i Norge. Det var slusken (rallaren) som med feisel og bor banet veg for ferdsel i det nye Norge. De var slitets sønner som valgte et yrke fullt av farer. Slusken gjorde tungarbeidet enten det var kraftverk, industrianlegg eller jernbane. På Rjukan var sluskens arbeid avgjørende i byggingen av et moderne industrisamfunn i begynnelsen av 1900-tallet. Muntlige kilder har bidratt til gjennombrudd i sosialhistorisk forskning. De siste tiårene er det utgitt en rekke lokalhistoriske bøker og tidskriftartikler om jernbaneanlegg og rallarens liv. Er det behov for bok om et tema som har vært gjenstand for mye forskning og publisering? Nye kilder finnes. Det finnes tilgjengelig nedskrevne minner og dagbøker om sluskers beretninger. Et eksempel er jernbaneslusken Carl Olsen Tangens erindringer fra Sørlandsbanen og Rjukanbanen. Boka bygger på lokalhistorisk stoff og avisintervju. Joar Tranøy (1954) er historiker, kriminolog, psykolog og forsker. Han har skrevet seksten fagbøker og over 100 fagartikler om temaer innenfor psykologi, psykisk helse, barnevern, sosialhistorie og kriminologi. Tranøy mottok forfatterforeningens ytringsfrihetspris i 1996 for avsløringer av norsk psykiatris lobotomipraksis.

Pris: 312 kr

 Köp 

Liknande böcker

Järnvägsbilder 6
Järnvägsbilder 6

Av: Ulf Smedbo
Förlag: Trafik-Nostalgiska Förlaget
Utgiven: 2020

239 kr
Livet längs Linjen : minnen och människoöden längs malmbanan 1930-1970
Livet längs Linjen : minnen och människoöden längs malmbanan 1930-1970

Av: Karl Lindqvist
Förlag: Linjen Förlag
Utgiven: 2010

259 kr
Järnvägsminnen 14. Del 1: Bilder från stationer och linjer 1960-1970
Järnvägsminnen 14. Del 1: Bilder från stationer och linjer 1960-1970

Av: Bengt Spade
Förlag: Trafik-Nostalgiska Förlaget
Utgiven: 2013

249 kr

Sänd in bilder
SJ Aa 75

Jag vill lägga till följande på denna sida: