SJ ånglok

SJ Littera K12

SJ Littera K12
1556 - 1557

(Tillbaka till listan)

År 1884 anskaffade Ystad - Eslöv Järnväg och Malmö - Ystad Järnväg var sitt sexlopplat godstågslok från Motala Verkstad. Båda fanns kvar vid förstatligandet 1941 och ommärktes följande år till littera K12 vid SJ. Skrotning skedde 1944 respektive 1943 och MYJ-loket hann aldrig ommärkas.


Längd:
12,4 m.
Tjänstevikt:
26,3 ton
Mat. vikt:
23,9 ton
Tendervikt:
 
Ångtryck:
10 atm
Drivhjuls Ø:
1,39 m.
Kol:
2,3 ton
Vatten:
5,5 m³
Hastighet:
75 km/h
Antal:
2 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ K12 1556K12 1556
Motala18841941 från YEJ 8. Slopat 1944. Skrotat 1944 i Vislanda.
SJ K12 1557K12 1557Motala18841941 från MYJ 26. Slopat 1942. Skrotat 1943 i Ystad.

Jag vill lägga till följande på denna sida: