SJ ånglok

SJ Littera Gb2

SJ Littera Gb2
1449 … 1473

(Tillbaka till listan)

De femton svenskbyggda Gb-loken från 1920 och 1923 var samtliga avställda efter elektrifieringarna under 1930-talet och, med tanke på att kunna använda loken i en eventuell värdskris, beslöts år 1938 att ombygga loken med främre löpaxel och sluten hytt. Arbetena skedde 1939-41 och 13 lok hann ombyggas och omlittreras till ny typ Gb2. 1942 förändrades littera till G6. Loken gjorde sin sista tjänstgöring Skelleftehamn-Bastuträk/Boliden i början av 1960-talet.


Längd:
18,67 m.
Tjänstevikt:
77,7 ton
Mat. vikt:
72,4 ton
Tendervikt:
18 ton
Ångtryck:
14 atm
Drivhjuls Ø:
1,35 m.
Kol:
7 ton
Vatten:
16,5 m³
Hastighet:
60 km/h
Antal:
13 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ Gb2 1449Gb2 1449
Nohab1920Ombyggt 1939 från SJ Gb 1449. Omlittererades 1942 til SJ G6 1449.
SJ Gb2 1451Gb2 1451Nohab1920Ombyggt 1941 från SJ Gb 1451. Omlittererades 1942 til SJ G6 1451.
SJ Gb2 1452Gb2 1452Nohab1920Ombyggt 1939 från SJ Gb 1452. Omlittererades 1942 til SJ G6 1452.
SJ Gb2 1453Gb2 1453Nohab1920Ombyggt 1940 från SJ Gb 1453. Omlittererades 1942 til SJ G6 1453.
SJ Gb2 1464Gb2 1464Motala1923Ombyggt 1940 från SJ Gb 1464. Omlittererades 1942 till SJ G6 1464.
SJ Gb2 1466Gb2 1466Motala1923Ombyggt 1940 från SJ Gb 1466. Omlittererades 1942 till SJ G6 1466.
SJ Gb2 1467Gb2 1467Motala1923Ombyggt 1939 från SJ Gb 1467. Omlittererades 1942 till SJ G6 1467.
SJ Gb2 1468Gb2 1468Motala1923Ombyggt 1940 från SJ Gb 1468. Omlittererades 1942 till SJ G6 1468.
SJ Gb2 1469Gb2 1469ASJ-F1923Ombyggt 1939 från SJ Gb 1469. Omlittererades 1942 till SJ G6 1469.
SJ Gb2 1470Gb2 1470ASJ-F1923Ombyggt 1939 från SJ Gb 1470. Omlittererades 1942 till SJ G6 1470.
SJ Gb2 1471Gb2 1471ASJ-F1923Ombyggt 1940 från SJ Gb 1471. Omlittererades 1942 till SJ G6 1471.
SJ Gb2 1472Gb2 1472ASJ-F1923Ombyggt 1940 från SJ Gb 1472. Omlittererades 1942 till SJ G6 1472.
SJ Gb2 1473Gb2 1473ASJ-F1923Ombyggt 1939 från SJ Gb 1473. Omlittererades 1942 till SJ G6 1473.
SJ D 319

Järnvägsböcker

Järnvägsminnen 9. På smalspår i Bergslagen

Järnvägsminnen 9. På smalspår i Bergslagen
Pris 241 kr.

Läs mer
Hectorrail

Jag vill lägga till följande på denna sida: