SJ ånglok

SJ Littera Fb

SJ Littera Fb
30 … 73

(Tillbaka till listan)

År 1863 anskaffades för första gången speciella godstågslok i form av fyra sexkopplade tenderlok från Beyer, Peacock, som fördelades like på Södra och Westra Stambanorna. Loken var försedda med invändiga cylindrar och slidskåb och saknade ursprungligen hytt. 1881-88 inlades nya ångpannor av Belpaire-typ i samtliga lok, varvid typbeteckningen förändrades till Fb. Vid sekelskiftet 1900 mönstrades loken ut men flera såldes begagnade till olika privatbanor, som KNJ, YEJ, SOEJ, GfJ och SNJ. De sålda loken var dock tämligen omoderna och kom relativt snart att skrotas.


Längd:
12,6 m.
Tjänstevikt:
26 ton
Mat. vikt:
23,9 ton
Tendervikt:
7,6 ton
Ångtryck:
9 atm
Drivhjuls Ø:
1,38 m.
Kol:
3 ton
Vatten:
5,4 m³
Hastighet:
60 km/h
Antal:
14 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ Fb 30Fb 30Beyer1863"Vaulunder". Omlittererades 1883 från SJ F 30. Slopat 1910. Sålt 1911 till AB Albert Schroeder, Stockholm. Sålt 1912 till YEJ 18.
SJ Fb 31Fb 31Beyer1863"Braut-Anund". Omlittererades 1883 från SJ Fb 31. Slopat 1911. Sålt 1911 till AB Albert Schroeder, Stockholm. Sålt 1912 till KNJ 4.
SJ Fb 49Fb 49Beyer1863"Wärend". Omlittererades 1885 från SJ F 49. Slopat 1899. Skrotat 1899 i Tomteboda.
SJ Fb 50Fb 50Beyer1863"Wärend". Omlittererades 1887 från SJ Fa 50. Slopat 1900. Sålt 1904 till Carl Ström, Stockholm. Sålt 1904 til SOEJ 2.
SJ Fb 64Fb 64Beyer1864"Viger Spa". Omlittererades 1881 från SJ F 64. Slopat 1905. Skrotat 1905.
SJ Fb 65Fb 65Beyer1864"Starkodder". Omlittererades 1883 från SJ F 65. Slopat 1906. Skrotat 1906.
SJ Fb 66Fb 66Beyer1864"Björn". Omlittererades 1882 från SJ F 66. Slopat 1907. Skrotat 1908 i Örebro.
SJ Fb 67Fb 67Beyer1864"Sehrimner". Omlittererades 1881 från SJ F 67. Sålt 1911 till A. C. Olsson, Malmö. Sålt 1911 till LyJ entreprenören. Slopat 1913. Skrotat.
SJ Fb 68Fb 68Beyer1865"Finnveden". Omlittererades 1888 från SJ Fa 68. Slopat 1901. Sålt 1904 till GFJ 2
SJ Fb 69Fb 69Beyer1865"Sigurd Ring". Omlittererades 1883 från SJ F 69. Slopat 1900. Sålt 1902 till Carl Ström, Stockholm. Sålt 1903 till SNJ Fb 6.
SJ Fb 70Fb 70Beyer1865"Birger Jarl". Omlittererades 1886 från SJ Fa 70. Slopat 1902. Skrotat 1902.
SJ Fb 71Fb 71Beyer1865"Yngve". Omlittererades 1886 från SJ Fa 71. Slopat 1899. Skrotat.
SJ Fb 72Fb 72Beyer1865"Njord". Omlittererades 1881 från SJ F 72. Slopat 1903. Skrotat 1903 i Liljeholmen.
SJ Fb 73Fb 73Beyer1865"Thorgny". Omlittererades 1883 från SJ F 73. Slopat 1908. Skrotat 1908 i Örebro.


Hectorrail

Jag vill lägga till följande på denna sida: