SJ ånglok

SJ Littera A3

SJ Littera A3 (I)
1000 … 1022

(Tillbaka till listan)

Ostkustbanan lät 1929 bygga om sina fem från SJ inköpta Atlantic-lok typ A till sexkopplade med bibehållen ångpanna och dessa fem lok övertogs av SJ 1933 med ursprungliga nummer men nytt littera A3. Åren 1939 och 1940 ombyggdes två lok typ A2 med nummer 1007 och 1021 till littera A3 genom inläggning av ursprunglig ångpannetyp. Samtliga 7 lok erhöll 1942 nytt littera A. Loktypen slopades 1969 för skrotning. Under andra värdskriget erhöll några lok stora rökskärmar (för vedeldningen) och många lok har haft såväl treaxliga C-tendrar som fyraxliga A-tendrar.


Längd:
19,53 m.
Tjänstevikt:
63,8 ton
Mat. vikt:
58,2 ton
Tendervikt:
20,6 ton
Ångtryck:
12 atm
Drivhjuls Ø:
1,88 m.
Kol:
6 ton
Vatten:
20 m³
Hastighet:
90 km/h
Antal:
7 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ A3 1000A3 1000Nohab19061933 från OKB A 22. Omlittererades 1942 till SJ A 1000.
SJ A3 1007A3 1007Motala1907Ombyggt 1940 från SJ A2 1007. Omlittererades 1942 till SJ A 1007.
SJ A3 1008A3 1008Motala19071933 från OKB A 15. Omlittererades 1942 till SJ A 1008.
SJ A3 1012A3 1012Nohab19081933 från OKB A 13. Omlittererades 1942 till SJ A 1012.
SJ A3 1017A3 1017Motala19091933 från OKB A 14. Omlittererades 1942 till SJ A 1017.
SJ A3 1021A3 1021Nohab1909Ombyggt 1939 från SJ A2 1021. Omlittererades 1942 till SJ A 1021.
SJ A3 1022A3 1022Nohab19091933 från OKB A 16. Omlittererades 1942 till SJ A 1022.

Jag vill lägga till följande på denna sida: