SJ ånglok

SJ Littera A

SJ Littera A (II)
1000 - 1025

(Tillbaka till listan)

Snälltågsloket littera A från 1906 har betecknats som själva vändpunkten mellan äldre och nyare lokbyggnadskonst i Sverige och med hjulställningen 2B1 (Atlantic), överhettare, stavramar, höga gångbord och vindklyvarhytt förebådade loktypen otvivelaktigt en ny era moderna effektiva ånglokstyper. Under en provkörning 1906 med A 1000 uppges det att man nått en högsta hastighet av 137 km/t, men uppgiften är inofficiel.
Samtliga 26 lok typ A levererades med treaxliga tendrar typ C, som dock redan 1909-11 utbyttes mot fyraxliga boggietendrar typ A. Ungefär samtidigt bärjade loktypen försvinna från de viktigaste snälltågen och fram till slopningen 1935-39 var den huvudsakliga tjänsten lätta snälltåg och persontog. Åren 1926-27 såldes 5 lok til Ostkustbanan, som lät bygga om loken till sexkopplade (senare SJ littera A3) och 1930 följde SJ exemplet och byggde om 3 lok till sexkopplade och lade samtidigt in en större ångpanna (littera A2). Två lok A 1005 och A 1013 var 1926-32 försedda med torvpulvereldning och treaxliga tendrar typ C. A-loken gjorde tjänst främst på Ostkustbanan fra till elektrifieringen och stod sen i reserv, de sista åren som beredskapslok. A 1001 överfördes 1937 till Järnvägsmuseum. Inför öppnandet av lok- och vagnhallen i Tomteboda 1942 skars loket upp på ena sidan för att visa hur ett ånglok ser ut inuti. Detta lok står i dag på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle.


Längd:
19,53 m.
Tjänstevikt:
60,2 ton
Mat. vikt:
53,7 ton
Tendervikt:
13,5 ton
Ångtryck:
12 atm
Drivhjuls Ø:
1,88 m.
Kol:
5,2 ton
Vatten:
14 m³
Hastighet:
90 km/h
Antal:
26 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ A 1000A 1000
Nohab1906Sålt 1927 till OKB A 22.
SJ A 1001A 1001Motala1907Slopat 1937 och överlämnad till Järnvägsmuseum. Tomteboda 1968. Gävle 1986 och 2006.
SJ A 1002A 1002Motala1907Slopat 1937. Skrotat 1937 i Vislanda.
SJ A 1003A 1003Motala1907Slopat 1938. Skrotat 1938 i Vislanda.
SJ A 1004A 1004Motala1907Ombyggt 1930 till SJ A2 1004.
SJ A 1005A 1005Motala1907Slopat 1937. Skrotat 1937 i Vislanda.
SJ A 1006A 1006Motala1907Slopat 1937. Skrotat 1937 i Vislanda.
SJ A 1007A 1007Motala1907Ombyggt 1930 till SJ A2 1007.
SJ A 1008A 1008
Motala1907Sålt 1926 till OKB A 15.
SJ A 1009A 1009Motala1907Slopat 1937. Skrotat 1937 i Vislanda.
SJ A 1010A 1010
Motala1907Slopat 1937. Skrotat 1937 i Vislanda.
SJ A 1011A 1011Nohab1908Slopat 1939. Skrotat 1939 i Örebro.
SJ A 1012A 1012
Nohab1908Sålt 1926 till OKB A 13.
SJ A 1013A 1013Nohab1908Slopat 1937. Skrotat 1937 i Vislanda.
SJ A 1014A 1014Nohab1908Slopat 1937. Skrotat 1937 i Vislanda.
SJ A 1015A 1015
Nohab1908Slopat 1937. Skrotat 1937 i Vislanda.
SJ A 1016A 1016Motala1909Slopat 1937. Skrotat 1937 i Vislanda.
SJ A 1017A 1017Motala1909Sålt 1926 till OKB A 14.
SJ A 1018A 1018Motala1909Slopat 1937. Skrotat 1937 i Vislanda.
SJ A 1019A 1019Motala1909Slopat 1937. Skrotat 1938 i Vislanda.
SJ A 1020A 1020Motala1909Slopat 1937. Skrotat 1938 i Vislanda.
SJ A 1021A 1021
Nohab1909Ombyggt 1930 till SJ A2 1021.
SJ A 1022A 1022Nohab1909Sålt 1926 till OKB A 16.
SJ A 1023A 1023Nohab1909Slopat 1937. Skrotat 1937 i Vislanda.
SJ A 1024A 1024Nohab1909Slopat 1938. Skrotat 1938 i Vislanda.
SJ A 1025A 1025Nohab1909Slopat 1935. Skrotat 1935 i Örebro.

Jag vill lägga till följande på denna sida: