Håndværker tilbud i 1800-tallet

3 gratis tilbud på håndværker

Find grundige håndværkerfirmaer med rare tilbud på håndværksarbejde. Fortæl os om opgaven i onlineformularen på kort tid og få 2-3 fantastiske pristilbud fra kvalitetsbevidste håndværkere. Bestil en erfaren håndværker til at lave tømrerarbejdet i dit nabolag.

Vi sender 3 meget gode håndværkertilbud på for eks. nyt trægulv, ombygning af erhvervslokaler, trapper i træ og stål eller renovering af trægulv. Vil du gerne slippe for at løse opgaver som industribyggeri, opsætning af gipsvæg eller renovering af lejlighed, så find 3 fine specialtilbud. Onlineportalen Billighaandvaerker.dk er en ganske gratis og brugbar internet håndværkertjeneste, der lover at indhente de allerbedste tilbud på håndværkerarbejde.

Udnytter du rabatsiden Billighaandvaerker.dk, opnår du lige ved 26 % i herlig nedslag på håndværkerarbejdet. Det er lynhurtigt at hente bedre tilbud på førnævnte håndværker service og håndværkerne klarer alle slags håndværkeropgaver hele i dit nabolag. På 2-4 arbejdsdage kontakter de tre bedst egnede håndværkerfirmaer dig med deres hurtige håndværkertilbud.

Få 3 gratis håndværker tilbud

I 1818 skulle arbejdet på anlæg af den østjyske længdevej fra Snoghøj og Kolding op til Aalborg begynde. Det blev i øvrigt med en vejlovsrevision i 1841 vedtaget, at den skulle fortsætte i Vendsyssel og fra Nørre Sundby over Hjørring til Frederikshavn. I første omgang blev det dog opgivet at arbejde i Jylland. Samtidig med at der arbejdedes på to lange chausséer på Sjælland, og ligeledes på to strækninger på Fyn.

Man var ligeledes ved at tage hul på det lolland-falsterske net. Derfor blev det vedtaget at gøre disse anlæg færdige, før turen kom til Jylland. I Jylland følte man sig dog næppe tilsidesat. Vejarbejderne skulle komme til at lægge beslag på ganske megen arbejdskraft især i form af vejhoveri.  Men også af afløsningsafgifter. I 1830 var vejvæsenet klar til at genoptage de jyske arbejder for alvor. Der skete en udskrivning til vejhoveri på forskellige strækninger af den afstukne linje, hvor arbejderne var bestemt til at skulle påbegyndes.

Tilbud på håndværksarbejde

Det førte til protester i det første arbejdsår 1831.18 Fra bønder og forskellige politisk engagerede borgere indløb en række klager til Rentekammerets vejkontor. De fleste klager lød på, at vejhoveriet var en særlig byrde i det ofte tyndt bebyggede Østjylland. Bønderne her var tidligt blevet selvejere og følte måske derfor vejhoveriet som særligt byrdefuldt. Der findes blandt denne strøm af henvendelser et ret usædvanligt memorandum fra vejmester, major N.W. Stockfleth, der ledede hovedlandevejsarbejderne i Vejle og Ribe Amter.

Stockfleth stillede sig her på de klagendes side og gjorde sig til fortaler for, at der bortset fra enkelte strækninger som Kolding-Snoghøj ikke var behov for almindelig chausse. Der kunne anvendes let ehaussé, hvor der ikke blev foretaget udgravning af vejkasse og påfyldning af skærver. Stockfleth henviste til, at bønderne havde været frie længere end øernes bønder og derfor var mindre vante med hoveriarbejde.

Desuden påpegede han med statistiske tilbud eksempler, at trafikken – især dagvognstraflkken – havde lav intensitet på hovedlandevejene. Der var ikke behov for at bygge bekostelige veje mellem de østjyske fjordkøbstæder. Stockfleth mente, at bortset fra nævnte stykke mellem Snoghøj (ved Lillebælt) og Kolding fungerede de jyske hovedlandeveje nærmest som mindre landeveje. Pengene var bedre anvendt på at styrke landbrugets stilling.

3 svar til “Håndværker tilbud i 1800-tallet”

  1. Pingback: Havnen og handel i Sakskøbing - Få 3 gratis tilbud

  2. Pingback: Udviklingen af danske havne - Nyheder

  3. Pingback: Ejendomsvurdering og boligens værdi - Få 3 tilbud - gratis og uforpligtende

Skriv et svar