Trægulve og gulvvarme

Vandbårne gulvvarmesystemer

Vandbårne systemer udføres med pex-rør (plastrør) eller alupex, enten indstøbt i beton eller ført i varmefordelingsplader. Varmefordelingsplader er tynde metalplader, mindst 0.4 mm tykke, som sikrer, at varmen bliver jævnt fordelt. De er normalt udført i aluminium. Trægulvet skal anbringes i tæt kontakt med varmefordelingspladerne på et mellemlag af, f.eks. gulvpap, for at modvirke klapre- og knirkelyde. Normalt udføres installationen med Ø 16 eller 17 mm pex-rør eller alupex i varmefordelingsplader på træbaserede gulvvarmeplader samt Ø 20 mm i betondæk og i varmefordelingsplader på eps-gulvvarmeplader. De små rørdimensioner forventes fremover at blive de mest anvendte på grund af lavere energibehov som følge af skærpede energikrav til bygninger. For at undgå korrosion i fittings mv. skal varmerørene have iltspærre, så der ikke kan trænge ilt ind til vandet.

Installation med varmefordelingsplader

Til brug i varmefordelingsplader skal der anvendes rør, beregnet til formålet. Ved valg af forkert rørtype er der stor risiko for, ut der kan opstå knirkelyde på grund af friktion mellem rør og varmefordelingsplader. Der anvendes altid et mellemlag mellem trægulv og varmefordelingsplader for at modvirke klapre- og knirkelyde, f.eks. gulvpap mindst 500 g/m2. Gulvpap har den fordel, at materialet er diffusionsåbent. Anvendes anden form for mellemlag skal det sikres, at produktet ikke er fugtspærrende. Tilsvarende anvendes der mellemlag under svømmende trægulve på betondæk med indstøbte varmerør for at modvirke klapre- og knirkelyde. Her lægges mellemlaget, f.eks. gulvpap, oven på fugtspærren, dvs. på den tørre side af konstruktionen. Mellemlaget kan også være, f.eks. skumplast med integreret fugtspærre, der kombinerer lyddæmpning med fugtspærring. Til varmefordelingsplader skal der anvendes varmerør med den dimension, som pladerne er beregnet til.

Det sikrer både en god varmeoverførsel. og at rørene ligger nede i varmefordelingspladerne uden at røre trægulvet. V Hvis der anvendes for store rørdimensioner kommer trægulvet til at hvile på rørene, og kan derved blive skadet af punktvis opvarmning og udtørring. Hvis rørdimensionen er for lille, bliver der ikke ordentlig kontakt mellem rør og varmefordelingsplade og varmeoverførslen bliver reduceret. Ved bræddeunderlag skal varmefordelingspladerne fastholdes, men kun i den ene side. Brædderne skal være tilstrækkeligt tykke og mellemrummene så brede, at rør og varmefordelingsplader kan ligge helt nede i mellemrummene. Ved gulvvarmeplader med spor, f.eks. træfiber- og spånplader monteres varmefordelingspladerne efter leverandørens anvisninger inkl. udførelse af vendeplader og rørfremføring til de enkelte rum.

Forebyggelse af knirkelyde fra varmerør

Rørene skal kunne glide ubesværet i kanalerne, dvs. der må kun være lille friktion mellem rør og varmefordelingsplader. Desuden skal de lægges med bløde bøjninger. Ofte ses krav om, at varmerør skal have indvendig iltspærre, fordi rør med udvendig iltspærre erfaringsmæssigt har givet anledning til lyde i forbindelse med friktion mellem rør og varmefordelingsplader. Risikoen er dog afhængig af, hvilket materiale iltspærren er lavet af. Der findes også rør med udvendig iltspærre og lav friktion, som ikke giver anledning til lyde. Det sikreste er at vælge systemer, hvor leverandøren har valgt varmerør og varmefordelingsplader, der passer sammen.