Midwaggon AB - MWAB. Historia och lok översikt

Midwaggon AB

Midwaggon AB bildades 1998 med verksamhet i Ånge. Efter ett par års trevande inledning tog expansionen fart och från 2001 kunde Midwaggon även erbjuda service i Helsingborg. En bekräftelse på den framgångsrika expansionen kom efter 2007 års bokslut när Midwaggon utsågs till ett av Sveriges Gasellföretag. Under 2008 invigde Midwaggon en ny verkstad i Borlänge. I början av 2009 flyttades verksamheten i Helsingborg till en ny anläggning vid f d containerterminalen i Helsingborg intill godsbangården.
Idag ingår Midwaggon i Extendo koncernen och verkstäder finns i Ånge, Borlänge och i Helsingborg, centralt belägna i anslutning till bangårdarna. I alla verkstäder underhåller, reparerar och bygger man om godsvagnar och lok. Tyngre reparationer och ombyggnationer av lok och järnvägsvagnar sker främst i Ånge som är Midwaggons första och största anläggning med 520 spårmeter i uppvärmda lokaler. Fem av de 25 spåren inomhus går rakt igenom verkstaden och i direkt anslutning till verkstaden finns gott om spårutrymmen för både lättare reparationer och uppställning av vagnar. Verkstaden har en lyftkapacitet på 100 ton samt vagnvändare som gör arbetet mer rationellt och ger förutsättningar för högre kvalitet.
Verkstaden i Borlänge byggdes upp och togs i bruk under 2008. Inomhus finns 90 spårmeter och i anslutning till verkstaden finns spår både för lätta reparationer och uppställning av järnvägsvagnar. Även Borlängeverkstaden har en lyftkapacitet på 100 ton. Verksamheten i Helsingborg flyttades till en ny anläggning i Helsingborg i början av 2009. Fördelade på två spår har verkstaden 100 spårmeter inomhus. Båda spåren är genomgående. Lyftkapaciteten är 30 ton. I anslutning till verkstaden finns 600 m spår för uppställning och lättare reparationer.
Midwaggon AB erbjuder även service med mobila fältenheter samt utför besiktningar av järnvägsfordon och alla Midwaggons verkstäder är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2000. Midwaggons Vehicle Keeper Marking (VKM) är MWAB.
Midwaggon AB är ett helägt dotterbolag till Extendo och i Extendokoncernen ingår dessutom:
ExTe Fabriks AB i Sverige
Alucar OY i Finland
Evans Engineering på Nya Zeeland
EEAP Pte. Ltd i Singapore

Länk: www.midwaggon.se

Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
MWAB Z43 217Z43 217Kockums1951Köpt 2002 från Föreningen Ångtåg i Västerbotten (ex SJ Z43 217). 2003 till Hälsingborg. Gåva 2007 till NR Z43 217.
MWAB Z43 423Z43 423KVAB1958Köpt 2000 från Arvamet AB (ex SJ Z43 423). Sålt 2009 till Sveriges Järnvägsmuseum.
MWAB Z43 430Z43 430
KVAB1958Köpt 2006 från Gävle Järnvägsteknik (ex SJ Z43 430). Ånge 2006. 200x til Hälsingborg. Sålt 2016 till NR Z43 430.
MWAB Z43 460Z43 460KVAB1959Köpt 2001 från Grand Waggon AB (ex SJ Z43 460). Avställt (2017).
MWAB Z70 709Z70 709KVAB1963Köpt 2015 från GC Z70 709. Scharfenberg rangerkoppel.
MWAB  20254 20254LEW1989Köpt 20xx från DB. Typ LEW EL 16. Ackumulatorlok. Hjulbas 1,52 m. Grå. Ånge 2015.

Jag vill lägga till följande på denna sida: