Klippan - Röstånga Järnväg - KRJ. Historia och lok översikt

Klippan - Röstånga Järnväg

Redan på 1860-talet fanns tankar på ett spår från stationen i Klippan till den militära exercisplatsen i Ljungbyhed (Bonnarp). Militären tryckte på och en järnvägkommitté bildades med kapten Henrik Wilkens som kraftfull ordförande. Snart bildades Klippan-Röstånga järnvägsaktiebolag som den 7 juni 1889 beviljades både koncession och statslån.

Arbetet med banans byggande började 1 januari 1891 och redan under april var arbeten på gång längs hela bandelen Klippan - Ljungbyhed. Besiktning av banan gjordes oktober 1892 och det var mycket nöjda besiktningsmän som med smärre synpunkter gav klartecken till järnvägens öppnande för allmän trafik.

Den rullande materielen bestod av två ånglok från Munktells i Eskilstuna samt åtta tvåaxliga personvagnar, fjorton tvåaxliga öppna godsvagnar och sex tvåaxliga täckta godsvagnar från Ljunggrens verkstad i Kristianstad för i allt 144 000 kr. För lokens drift och underhåll byggdes i Röstånga ett lokstall med plats för två lok samt vändskiva och vattentorn.

17 oktober 1892 invigdes den 19 kilometer långa bana från Klippan via Ljungbyhed och Skäralid till Röstånga under namnet Klippan-Röstånga Järnväg (KRJ).

Med järnvägen fick Ljungbyhed sitt nya namn. Byn hette Ljungby men för att inte förväxlas med småländska Ljungby la man till “hed” med hänsyftning på den stora hed som då omgav samhället.

Inkomsterna från banan viste sig inte bli vad man hade förväntat, mycket beroende på svåra vintrar och dåliga somrar samt på mycket ojämna godstransporter. På bolagsstämman i Ljungbyhed 24 juli 1896 beslutade bolaget att sälja järnvägen. Ny ägare blev greve Posse som betalade 728 640 kr för hela järnvägen inklusive inventarier.

28 december 1896 sålde Posse bolaget till Helsingborg-Hässleholms Järnväg. HHJ tog den 1 juni 1897 över driften av KRJ och förlängde banan till Eslöv under nya namnet Klippan-Eslövs Järnväg, KEJ.

Ur Nordisk familjebok 1911:
Klippan - Eslövs Järnväg (sign. KEJ), som eges och trafikeras af Hälsingborg - Hässleholms järnvägsaktiebolag, är normalspårig (1,435 m.) och har en längd af 40,4 km., hvaraf 15,7 km. ligga inom Kristianstads och 24,7 km. inom Malmöhus län, samt sträcker sig från Klippans station vid Hälsingborg - Hässleholms järnväg, där den äfven står i förbindelse med Ängelholm-Klippans järnväg, öfver Ljungbyhed, Skäralid, Röstånga, Trolleholm och Stabbarps grufva till Eslöf vid Södra stambanan, där den jämväl har anslutning till Landskrona och Hälsingborgs, Ystad–Eslöfs och Östra Skånes järnvägar. Sträckan Klippan–Röstånga, 19 km., öppnades för trafik 19 okt. 1892 och sträckan Röstånga–Eslöf 21,4 km., 26 nov. 1898. Vid 1909 års slut uppgick bokförda byggnadskostnaden till 2,134,754 kr., hvaraf för rullande materiel 139,000 kr.
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
KRJ 11 Munktells1891LJUNGBYHED. 1898 till HHJ 21.
KRJ 22
Munktells1891RÖSTÅNGA. 1898 till HHJ 22.

Jag vill lägga till följande på denna sida: