Säby - Säbyholms Järnväg - SbhJ. Diesellok, ellok, och motorvagnar

Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SbhJ Z4 1Z4 1Kockums19521962 till SSA, Köpingsbro. 1993 till Danisco Sugar AB, Köpingsbro. Avställt (2009).

Jag vill lägga till följande på denna sida: