Säby - Säbyholms Järnväg - SbhJ. Diesellok, ellok, och motorvagnar

Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SbhJ Z4 1Z4 1Kockums19521962 till SSA, Köpingsbro. 1993 till Danisco Sugar AB, Köpingsbro. Avställt (2009).
SJ L29 1781
Sänd in bilder

Jag vill lägga till följande på denna sida: