Nordic Re-Finance AB.  Ellok och diesellok

NRFAB Rc4 1144

NRFAB Rc4 1144

91 74 0001 144-6
(Tillbaka till listan)

Tillverkat av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige 1975. Tillv.nr. 1770.
4 LJH108 banmotorer på vardera 900 kW. Köpt 2015 från GC Rc4 1144. Uthyrt till CFLS (2017).

Effekt:
3600 kW
Längd:
15,5 m.
Axelföljd:
Bo-Bo
Tjänstevikt:
76 ton
Hastighet:
135 km/h
 
   
 
   
 
   

GC Rd2 1136

Jag vill lägga till följande på denna sida: