Nordic Re-Finance AB.  Ellok och diesellok

NRFAB Rc4 1140

NRFAB Rc4 1140

91 74 0001 140-4
(Tillbaka till listan)

Tillverkat av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige 1975. Tillverkningsnummer 1766.
4 LJH108 banmotorer på vardera 900 kW. Köpt 2015 från GC Rc4 1140. I drift 2019.

Effekt:
3600 kW
Längd:
15,5 m.
Axelföljd:
Bo-Bo
Tjänstevikt:
76 ton
Hastighet:
135 km/h
 
   
 
   
 
   
SJ Rc2 1042

Jag vill lägga till följande på denna sida: