Tågfrakt AB.  Ellok och diesellok


Tillverkat av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige 1952. Tillv.nr. 1290.
Köpt 200x från FT Da 804. Två KJC137 motorer på vardera 920 kW. Sålt 2011 till NR Da 804.

Effekt:
1.840 kW
Längd:
13 m.
Axelföljd:
1C1
Tjänstevikt:
75 ton
Hastighet:
100 km/h
 
   
 
   
 
   

Järnvägsböcker

Stockholms järnvägar del 4 - Södermalm och Skeppsbron

Stockholms järnvägar del 4 - Södermalm och Skeppsbron
Pris 228 kr.

Läs mer
GC Td 402

Jag vill lägga till följande på denna sida: