SJ lokomotor


Tillverkat av AB Slipmaterial, Västervik, Sverige 1933. Tillverkningsnummer 151.
Bjurström typ 12. Bolinder motor. Mekanisk kraftöverföring. Hjulbas 2,3 m.
Omlittererades 1954 från SJ Z 238. Bolinder motor på 75 hk. Boden 1971. Slopat 1973. Skrotat 1978 i Notviken.

Effekt:
75 hk
Längd:
5,7 m.
Axelföljd:
B
Tjänstevikt:
12 ton
Hastighet:
 
Antal:
2 st
 
   
 
   
SJ Z3 238

Jag vill lägga till följande på denna sida: