SJ ellok


Tillverkat av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige 1925. Tillverkningsnummer 572.
Ombyggt 1959 från SJ Dg 146. Littera Du. Malmö 1973-78. Slopat 1980. Skrotat 1983 i Malmö.

Effekt:
1840 kW
Längd:
13 m.
Axelföljd:
1C1
Tjänstevikt:
80 ton
Hastighet:
90 km/h
Antal:
213 st
 
   
 
   
SJ D 146

Jag vill lägga till följande på denna sida: