SJ ellok


Tillverkat av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige 1971. Tillv.nr. 1700.
Hyrd 1971-76 från ASEA. Borlänge 1972-75. Sålt 1979 till Avesta Järnverk AB nr 193. Sålt 1996 till SJ Gods. Skrotat 2001 i Avky.

Effekt:
 
Längd:
 
Axelföljd:
 
Tjänstevikt:
 
Hastighet:
 
Antal:
 
 
   
 
   
SJ T45 326

Jag vill lägga till följande på denna sida: