SJ ellok


Tillverkat av Maschinenbau Kiel AG, Tyskland 1953. Tillverkningsnummer 700005.
Ombyggt 1965 från SJ Tp 3504. Stockholm 1966-67 och 73. Hagalund 1975. Slopat 1977. 1977 avsatt som beredskabslok i Byvalla. 1988 till Banverket. Sålt 2003 till Stockholms ÅnglokSällskap.

Effekt:
 
Längd:
 
Axelföljd:
 
Tjänstevikt:
 
Hastighet:
 
Antal:
 
 
   
 
   
SJ T23 113
SJ T23 113
SJ W2 1620

Jag vill lägga till följande på denna sida: