SJ ellok


Tillverkat av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige 1962. Tillverkningsnummer 1527.
Ombyggt 1965 till tyristor testlok Rb1T. Ånge 1973-74. Slopat 1974. Skrotat 1985.

Effekt:
3300 kW
Längd:
15,47 m.
Axelföljd:
B-B
Tjänstevikt:
74 ton
Hastighet:
120 km/h
Antal:
6 st
 
   
 
   
SJ Rb 1001
SJ Rb 1001
SJ D 599

Järnvägsböcker

Järnvägsresandets historia

Järnvägsresandets historia
Pris 201 kr.

Läs mer

Jag vill lägga till följande på denna sida: