SJ ellok


Tillverkat av ASEA Sigurdverkstaden, Västerås, Sverige 1909. Tillv.nr. 21.
Forsökslok 3 före 1914. Köpt 1914 från ASEA till tjänst i Kiruna. Påkörte 11/11-30 lastbil med dynamit ved Kiruna, mindre skador. Slopat 1938. överlämnat 1940 till Sveriges Järnvägsmuseum. 1983 till Tekniska Museet, Stockholm. 2004 till Sveriges Järnvägsmuseum, Gävle. Deponerat 2009 till Malmbanans Vänner/Norrbottens Järnvägsmuseum.

Effekt:
330 kW
Längd:
14,1 m.
Axelföljd:
B-2
Tjänstevikt:
52 ton
Hastighet:
75 km/h
Antal:
1 st
 
   
 
   
SJ Z 31
SJ Z 31
SJ Z 31
Sänd in bilder
Hectorrail

Jag vill lägga till följande på denna sida: