SJ ellok


Tillverkat av Siemens-Schuckertwerke, Berlin, Tyskland 1905. Tillverkningsnummer .
Forsökslok 2 före 1913. Avställt 1924-25. Slopat 1926. Skrotat 1927 i Notviken.

Effekt:
245 kW
Längd:
8,4 m.
Axelföljd:
C
Tjänstevikt:
35,5 ton
Hastighet:
45 km/h
Antal:
1 st
 
   
 
   

Jag vill lägga till följande på denna sida: