SJ ellok


Tillverkat av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige 1942. Tillverkningsnummer 1018.
Slopat 1973. Skrotat 1975 i Eskilstuna.

Effekt:
1160 kW
Längd:
12,5 m.
Axelföljd:
B-B
Tjänstevikt:
60 ton
Hastighet:
80 km/h
Antal:
13 st
 
   
 
   

Järnvägsböcker

Stockholms järnvägar del 6 - Västerås-, Mälar- och Citybanorna

Stockholms järnvägar del 6 - Västerås-, Mälar- och Citybanorna
Pris 271 kr.

Läs mer
GC Td 411

Jag vill lägga till följande på denna sida: