SJ ellok


Tillverkat av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige 1946. Tillverkningsnummer 1131.
Slopat 1971. Skrotat 1972 i Örebro.

Effekt:
760 kW
Längd:
12,2 m.
Axelföljd:
B-B
Tjänstevikt:
62 ton
Hastighet:
80 km/h
Antal:
24 st
 
   
 
   
SJ Öd 636

SJ Hg 784

Jag vill lägga till följande på denna sida: