SJ ellok


Tillverkat av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige 1935. Tillverkningsnummer 838.
Ombyggt 1960 till testlok för kisellikriktare. Slopat 1963. Skrotat 1964 i Örebro.

Effekt:
460 kW
Längd:
11,3 m.
Axelföljd:
B-B
Tjänstevikt:
47 ton
Hastighet:
75 km/h
Antal:
12 st
 
   
 
   
SJ Öc 396
SJ D 444

Jag vill lägga till följande på denna sida: