SJ ellok


Tillverkat av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige 1943. Tillv.nr. 1062.
Littera Dk, från 1954 Du, från 1969 Du2. Gävle 1973-78. Hallsberg 1981-84. Slopat 1985. Skrotat 1985 i Karlskrona.

Effekt:
1840 kW
Längd:
13 m.
Axelföljd:
1C1
Tjänstevikt:
80 ton
Hastighet:
90 km/h
Antal:
213 st
 
   
 
   
SJ D 579
SJ D 579

Järnvägsböcker

Stockholms järnvägar del 3 - Nordöstra Stockholm

Stockholms järnvägar del 3 - Nordöstra Stockholm
Pris 249 kr.

Läs mer

Jag vill lägga till följande på denna sida: