SJ ellok


Tillverkat av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige 1941. Tillv.nr. 1029.
Littera Dk, från 1964 Du. Hallsberg 1973-75. Slopat 1978 och överlämnat SJ-Skolan, Mjölby. Sålt 1983 till Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg. Falun 2013-14.

Effekt:
1840 kW
Längd:
13 m.
Axelföljd:
1C1
Tjänstevikt:
80 ton
Hastighet:
90 km/h
Antal:
213 st
 
   
 
   
SJ D 540
SJ D 540
SJ D 540
SJ D 540

Jag vill lägga till följande på denna sida: