SJ ellok


Tillverkat av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige 1936. Tillverkningsnummer 857.
Littera Dk, från 1965 Du, från 1968 Du2. Gävle 1973-78. Hallsberg 1981-84. Slopat 1987. Skrotat 1988 i Vislanda.

Effekt:
1840 kW
Längd:
13 m.
Axelföljd:
1C1
Tjänstevikt:
80 ton
Hastighet:
90 km/h
Antal:
213 st
 
   
 
   
SJ D 407

Järnvägsböcker

Stockholms järnvägar del 1 - Västra stambanan

Stockholms järnvägar del 1 - Västra stambanan
Pris 228 kr.

Läs mer
SJ Cc 404

Jag vill lägga till följande på denna sida: