SJ ellok


Tillverkat av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige 1934. Tillv.nr. 806.
Littera Dg, från 1957 Du, från 1972 Du2. Gävle 1973. Sävenäs 1975-84. Slopat 1985. Skrotat 1985 i Karlskrona.

Effekt:
1840 kW
Längd:
13 m.
Axelföljd:
1C1
Tjänstevikt:
80 ton
Hastighet:
90 km/h
Antal:
213 st
 
   
 
   
SJ D 379

Jag vill lägga till följande på denna sida: