SJ ellok


Tillverkat av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige 1935. Tillverkningsnummer 789.
Littera Dg, från 1955 Du, från 1968 Du2. Gävle 1973-78. Slopat 1981. Skrotat 1983 i Malmö.

Effekt:
1840 kW
Längd:
13 m.
Axelföljd:
1C1
Tjänstevikt:
80 ton
Hastighet:
90 km/h
Antal:
213 st
 
   
 
   
SJ D 362

Jag vill lägga till följande på denna sida: