SJ ellok


Tillverkat av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige 1934. Tillverkningsnummer 775.
Littera Dg, från 1957 Du, från 1968 Du2. Gävle 1973-75. Slopat 1976. Skrotat 1976 i Vislanda.

Effekt:
1840 kW
Längd:
13 m.
Axelföljd:
1C1
Tjänstevikt:
80 ton
Hastighet:
90 km/h
Antal:
213 st
 
   
 
   

Jag vill lägga till följande på denna sida: