SJ ellok


Tillverkat av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige 1935. Tillverkningsnummer 763.
Littera Ds, från 1956 Du. Hallsberg 1973-78. Slopat 1979. Skrotat 1979 i Vislanda.

Effekt:
1840 kW
Längd:
13 m.
Axelföljd:
1C1
Tjänstevikt:
80 ton
Hastighet:
90 km/h
Antal:
213 st
 
   
 
   
SJ D 336

Jag vill lägga till följande på denna sida: