SJ ellok


Tillverkat av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige 1934. Tillv.nr. 751.
Littera Ds, från 1956 Du, från 1971 Du2. Gävle 1973-78. Slopat 1981. Skrotat 1983 i Malmö.

Effekt:
1840 kW
Längd:
13 m.
Axelföljd:
1C1
Tjänstevikt:
80 ton
Hastighet:
90 km/h
Antal:
213 st
 
   
 
   
SJ D 324
SJ D 324

SJ A 1012

Jag vill lägga till följande på denna sida: