SJ ellok


Tillverkat av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige 1936. Tillverkningsnummer 740.
Littera Ds, från 1954 Du, från 1969 Du2. Sävenäs 1973. Malmö 1978. Slopat 1979. Skrotat 1980 i Storvik.

Effekt:
1840 kW
Längd:
13 m.
Axelföljd:
1C1
Tjänstevikt:
80 ton
Hastighet:
90 km/h
Antal:
213 st
 
   
 
   
SJ D 313

SJ L11 1567

Jag vill lägga till följande på denna sida: