SJ ellok


Tillverkat av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige 1935. Tillv.nr. 737.
Littera Ds, från 1953 Du, från 1971 Du2. Sävenäs 1973-75. Malmö 1978-81. Hallsberg 1984. Slopat 1986. Skrotat 1986 i Vislanda.

Effekt:
1840 kW
Längd:
13 m.
Axelföljd:
1C1
Tjänstevikt:
80 ton
Hastighet:
90 km/h
Antal:
213 st
 
   
 
   
SJ D 310
SJ D 310
SJ D 310

Jag vill lägga till följande på denna sida: