SJ ellok


Tillverkat av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige 1935. Tillverkningsnummer 735.
Littera Ds, från 1954 Du, från 1968 Du2. Sävenäs 1973-75. Malmö 1978-81. Slopat 1983. Skrotat 1984 i Vislanda.

Effekt:
1840 kW
Längd:
13 m.
Axelföljd:
1C1
Tjänstevikt:
80 ton
Hastighet:
90 km/h
Antal:
213 st
 
   
 
   
Hectorrail

Järnvägsböcker

Schebo Bruk och Järnvägar

Schebo Bruk och Järnvägar
Pris 286 kr.

Läs mer

Jag vill lägga till följande på denna sida: