SJ ellok


Tillverkat av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige 1933. Tillv.nr. 695.
Ombyggt 1989 från SJ Ub 256. Slopat 1995. Skrotat 1995 i Notviken.

Effekt:
720 kW
Längd:
9,6 m.
Axelföljd:
C
Tjänstevikt:
47,5 ton
Hastighet:
45 km/h
Antal:
60 st
 
   
 
   
SJ N3 1598

Jag vill lägga till följande på denna sida: