SJ ellok


Tillverkat av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige 1955. Tillverkningsnummer 1386.
Sävenäs 1973. Norrköping 1975-85. Nässjö 1987. Ombyggt 1991 till SJ Uf 861.

Effekt:
620 kW
Längd:
9,6 m.
Axelföljd:
C
Tjänstevikt:
50 ton
Hastighet:
60 km/h
Antal:
25 st
 
   
 
   
SJ Ud 861

Jag vill lägga till följande på denna sida: