SJ ellok


Tillverkat av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige 1926. Tillverkningsnummer 577.
Littera U före 1929. Göteborg 1926. Slopat 1965. Skrotat 1969 i Notviken.

Effekt:
515 kW
Längd:
9,6 m.
Axelföljd:
C
Tjänstevikt:
46,5 ton
Hastighet:
45 km/h
Antal:
3 st
 
   
 
   
SJ Ua 88
SJ Ua 88

Järnvägsböcker

Järnvägsresandets historia

Järnvägsresandets historia
Pris 201 kr.

Läs mer

Jag vill lägga till följande på denna sida: