SJ ellok


Tillverkat av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige 1924. Tillverkningsnummer 522.
Fast kopplat med SJ Of 84. Omb 1960 från SJ Of3 enhet 6. Slopat 1971. Skrotat 1972 i Notviken.

Effekt:
 
Längd:
20,93 m.
Axelföljd:
1C-C1
Tjänstevikt:
128 ton
Hastighet:
60 km/h
Antal:
42 st
 
   
 
   

SJ J 1338

Jag vill lägga till följande på denna sida: