SJ ellok


Tillverkat av AB Motala Verkstad, Sverige 1923. Tillv.nr. 694.
Fast kopplat med SJ Of 74. Ombyggt 1939 av ASJ-F från SJ Oe 75. Slopat 1972. Skrotat 1972 i Vislanda.

Effekt:
 
Längd:
20,93 m.
Axelföljd:
1C-C1
Tjänstevikt:
128 ton
Hastighet:
60 km/h
Antal:
42 st
 
   
 
   

Jag vill lägga till följande på denna sida: