SJ ellok


Tillverkat av AB Motala Verkstad, Sverige 1923. Tillv.nr. 685.
Fast kopplat med SJ Of 67. Ombyggt 1943 av ASJ-F från SJ Oe 66. Ombyggt 1953 till SJ Of3 enhet 4. 1960 retur till Of 66. Slopat 1972. Skrotat 1972 i Notviken.

Effekt:
 
Längd:
20,93 m.
Axelföljd:
1C-C1
Tjänstevikt:
128 ton
Hastighet:
60 km/h
Antal:
42 st
 
   
 
   
SJ S1 1923Sänd in bilder

Jag vill lägga till följande på denna sida: