SJ ellok


Tillverkat av AB Motala Verkstad, Sverige 1922. Tillv.nr. 683.
Fast kopplat med SJ Of 65. Ombyggt 1944 av Motala från SJ Oe 64. Ombyggt 1954 till SJ Of3 enhet 3. 1960 retur till Of 64. Slopat 1964. Skrotat 1964 i Notviken.

Effekt:
 
Längd:
20,93 m.
Axelföljd:
1C-C1
Tjänstevikt:
128 ton
Hastighet:
60 km/h
Antal:
42 st
 
   
 
   

SJ Rc1 1016

Jag vill lägga till följande på denna sida: