SJ ellok


Tillverkat av AB Motala Verkstad, Sverige 1922. Tillv.nr. 682.
Fast kopplat med SJ Of 62. Ombyggt 1937 av ASJ-F från SJ Oe 63. Ombyggt 1954 till SJ Of3 enhet 3. 1960 retur till Of 63. Slopat 1972. Skrotat 1972 i Notviken.

Effekt:
 
Längd:
20,93 m.
Axelföljd:
1C-C1
Tjänstevikt:
128 ton
Hastighet:
60 km/h
Antal:
42 st
 
   
 
   
SJ Of 63

SJ T44 394

Jag vill lägga till följande på denna sida: