SJ ellok


Tillverkat av AB Motala Verkstad, Sverige 1922. Tillverkningsnummer 680.
Fast kopplat med SJ Of 60. Ombyggt 1943 av Motala från SJ Oe 61. Ombyggt 1955 till SJ Of3 enhet 2. 1961 retur till Of 61. Slopat 1965. Skrotat 1966 i Notviken.

Effekt:
 
Längd:
20,93 m.
Axelföljd:
1C-C1
Tjänstevikt:
128 ton
Hastighet:
60 km/h
Antal:
42 st
 
   
 
   
Sänd in bilder
SJ I 113

Jag vill lägga till följande på denna sida: