SJ ellok


Tillverkat av AB Motala Verkstad, Sverige 1922. Tillverkningsnummer 679.
Fast kopplat med SJ Of 61. Ombyggt 1943 av Motala från SJ Oe 60. Ombyggt 1955 till SJ Of3 enhet 2. 1961 retur till Of 60. Slopat 1965. Skrotat 1966 i Notviken.

Effekt:
 
Längd:
20,93 m.
Axelföljd:
1C-C1
Tjänstevikt:
128 ton
Hastighet:
60 km/h
Antal:
42 st
 
   
 
   
SJ Of 60
SJ Ra 991Sänd in bilder

Jag vill lägga till följande på denna sida: