SJ ellok


Tillverkat av AB Motala Verkstad, Sverige 1922. Tillv.nr. 678.
Fast kopplat med SJ Of 58. Ombyggt 1942 av ASJ-F från SJ Oe 59. Ombyggt 1955 till SJ Of3 enhet 2. 1961 retur till Of 59. Slopat 1970. Skrotat 1971 i Notviken.

Effekt:
 
Längd:
20,93 m.
Axelföljd:
1C-C1
Tjänstevikt:
128 ton
Hastighet:
60 km/h
Antal:
42 st
 
   
 
   

Jag vill lägga till följande på denna sida: