SJ ellok


Tillverkat av AB Motala Verkstad, Sverige 1922. Tillv.nr. 677.
Fast kopplat med SJ Of 59. Ombyggt 1942 av ASJ-F från SJ Oe 58. Ombyggt 1955 till SJ Of3 enhet 1. 1961 retur till Of 58. Slopat 1972. Skrotat 1972 i Notviken.

Effekt:
 
Längd:
20,93 m.
Axelföljd:
1C-C1
Tjänstevikt:
128 ton
Hastighet:
60 km/h
Antal:
42 st
 
   
 
   
SJ Ue 588SJ Ga2 1426

Jag vill lägga till följande på denna sida: